De Basissets
Als je de beide kleuren basissets van deze site hebt gedownload, heb je de volgende onderdelen: Team Blauw met 10 blauwe veldspelers (goudkleurige spelers op een blauwe achtergrond) en één blauwe keeper (zilverkleurige speler op een blauwe achtergrond); Team Rood met 10 rode veldspelers (goudkleurige spelers op een rode achtergrond) en één rode keeper (zilverkleurige speler op een blauwe achtergrond). Wat heb je verder nog nodig? Een zeszijdige dobbelsteen en een muntje dat wordt gebruikt als voetbal.

Voetballers en doelman
Als je goed kijkt naar de speelstukken zie je dat elk speelstuk acht kleine voetballen rondom zich heeft. Om verwarring te voorkomen met de VOETBAL , BAL die wordt overgespeeld en de balletjes van de spelers worden de woorden VOETBAL, BAL met hoofdletters geschreven. Zie figuur 1.

De opstelling
Bepaal eerst wie met welke kleur speelt. Beginnend met de rode speler leggen beide spelers hun veldspelers om de beurt één voor één op tafel. De viltjes worden zo neergelegd dat telkens een blauwe speler naast een rode speler komt te liggen. Veldspelers van hetzelfde team mogen elkaar horizontaal en verticaal niet raken. Op deze manier worden vier rijen van vijf veldspelers gevormd. Als de vier rijen zijn voltooid, worden de keepers van beide partijen neergelegd. De keepers moeten een veldspeler uit hun eigen team raken. Zie figuur 2.

De aftrap

Diegene die het hoogst gooit, begint het spel. Daarna dobbelt de startspeler in welke rij de bal wordt geplaatst. Gooi je 1, 2 of 3, dan mag je de VOETBAL op een eigen veldspeler in je eerste of je tweede rij neerleggen (vanaf jouw keeper geteld). Bij de getallen 4, 5 en 6 mag je de VOETBAL alleen in je eerste rij neerleggen. Daarna kan de wedstrijd beginnen. Zie figuur 2

Een spelersbeurt
Aan het begin van je beurt gooi je de dobbelsteen. Het resultaat van de worp bepaalt hoeveel dobbelsteen-punten je deze beurt kunt inzetten. Deze punten gebruik je voor het draaien van je eigen viltjes, het overspelen van de VOETBAL en het afpakken van de VOETBAL. Als je alle dobbelsteenpunten hebt verbruikt, is je tegenspeler aan de beurt. De speler die aftrapt, gooit de dobbelsteen niet opnieuw, maar gebruikt de worp waarmee hij de bal in het spel heeft gebracht.

Hoe speel je de VOETBAL over?
Als je goed naar het speelveld kijkt, zie je dat je de VOETBAL alleen diagonaal naar andere veldspelers uit je team kunt overspelen. Om een VOETBAL over te spelen moet je de viltjes zo naar elkaar toe draaien dat de kleuren van de aangrenzende balletjes op beide viltjes met elkaar overeenstemmen (dit noemen we kleurcontact). Je mag elk viltje uit je eigen team draaien. Elk balletje dat je naar links of naar rechts draait, kost je één dobbelsteenpunt. Ook het overbrengen van de VOETBAL naar een andere speler van jouw kleur kost één dobbelsteenpunt. In figuur 3 zie je dat twee rode voetballers zo liggen dat ze via de blauwe balletjes kleurcontact maken. Als één van deze veldspelers de VOETBAL had, dan kon deze naar de andere veldspeler worden overgespeeld.

Hoe pak je de VOETBAL af?
Je bent aan de beurt en je tegenspeler heeft de VOETBAL, wat dan? Eerst kijk je welke van jouw spelers horizontaal of verticaal grenzen aan het viltje van de tegenspeler met balbezit. Dit kunnen er vier, drie of soms zelfs maar twee zijn. Nu probeer je de balletjes op jouw spelers zo te draaien dat minstens twee van jouw spelers kleurcontact maken met balletjes op het viltje van je tegenspeler. Als je op deze manier aan minstens twee kanten contact hebt gemaakt, mag je de VOETBAL op een van je eigen spelers plaatsen. Ook dit kost je één dobbelsteenpunt. Zie figuur 4.

In het kort
Een VOETBAL overspelen naar jouw spelers doe je diagonaal.
Een VOETBAL afpakken van de tegenstander doe je met minimaal twee spelers, horizontaal en/of verticaal.
Een VOETBAL overspelen en afpakken, kost allebei een dobbelsteenpunt.


HINT: spelers aan de zijkanten van het speelveld hebben maar drie of vaak zelfs maar twee omringende spelers.

Hoe scoor je een doelpunt?
Het scoren gaat op dezelfde manier als het overspelen naar je eigen spelers: je mag de VOETBAL alleen diagonaal verplaatsen. Je kijkt of jouw veldspeler en de keeper van je tegenspeler diagonaal kleurcontact maken. Maken de kleuren contact en heb je nog minimaal één dobbelsteenpunt over, verplaats je de VOETBAL van jouw speler naar de keeper van je tegenspeler en heb je een doelpunt gemaakt. Daarna begint je tegenspeler een volgende beurt met een nieuwe aftrap.

Einde van het spel
Het spel is afgelopen zodra een speler 10 doelpunten heeft gemaakt. Deze speler is de winnaar van dit potje Score10.

 

b a s i s r e g e l s

b e k i j k  d e  
v o o r b e e l d e n