Regels voor de gevorderde speler
Deze regels zorgen ervoor dat er minder geluk in het spel is en een goede taktiek vereist is. Naast de profiregels kunnen speciale spelers ingezet worden.
 
1. De bal kan nu van links naar rechts worden overgespeeld; ook hier is aansluiting van de kleuren ballen vereist, maar hier kosten zij twee dobbelsteenpunten.
Zie figuur 4.

2. De bal kan langs of tussendoor een tegenstander worden gespeeld; ook hiervoor worden twee dobbelsteenpunten gerekend. Zie figuur 5 en 6.
3. Men speelt met drie reservespelers (basis of special) en mag drie keer tijdens het spel voetballers verwisselen. Dit kan zelfs wanneer de tegenstander aan bal is; hiervoor worden geen dobbelsteenpunten gerekend.

4. Als men zes gooit kunnen alle dobbelsteenpunten gebruikt worden om de keeper in een van de hoeken te plaatsen. De keeper kan ten alle tijden weer terug geplaatst worden, ook wanneer de tegenspeler aan bal is.

p r o f i r e g e l s

b e k i j k  d e  
v o o r b e e l d e n