Basisspelers Blauw
Hier kunt u alle basisspelers downloaden en eigen sets maken; u heeft hiervoor diverse kleurensets tot uw beschikking. Elke speler en keeper telt bij het kopen van tournamentregels voor 1 punt. (zie tournamentregels)

b a s i s s p e l e r s
Speciale spelers blauw

• Duotone Player: 1 punt
Duotone players zijn goede verdedigers, maar in de aanval minder flexibel. Er mogen geen twee duotonen diagonaal naast elkaar gepositioneerd worden.

Triple X : 2 punten
Zeer goed in de verdediging en beschikt ook over enige flexibiliteit in de aanval.

Libero Special: 2 punten
De Libero Special kan een troef zijn in de aanval, omdat de witte bal alle kleuren aan kan nemen; dit geldt voor zowel aanval als verdediging.

Double Kick: 3 punten
(alleen voor Player Blue)
Voor de Special Player Blue is er de Double Kick, welke sterke aanvals- en verdedigingstactieken mogelijk maakt. In de aanval kan men kiezen voor beide kleuren en in de verdediging is alleen de buitenste bal geldig.

 s p e c i a l e   s p e l e r s