Basisspelers Rood
Hier kunt u alle basisspelers downloaden en eigen sets maken; u heeft hiervoor diverse kleurensets tot uw beschikking. Elke speler en keeper telt bij het kopen van tournamentregels voor 1 punt. (zie tournamentregels)

b a s i s s p e l e r s
Speciale spelers rood

• Duotone Player: 1 punt
Duotone players zijn goede verdedigers, maar in de aanval minder flexibel. Er mogen geen twee duotonen diagonaal naast elkaar gepositioneerd worden.

Triple X : 2 punten
Zeer goed in de verdediging en beschikt ook over enige flexibiliteit in de aanval.

Libero Special: 2 punten
De Libero Special kan een troef zijn in de aanval, omdat de witte bal alle kleuren aan kan nemen; dit geldt voor zowel aanval als verdediging.

• Xtra Pass: 3 punten
(alleen voor rode spelers)

Met een Xtra Pass is het mogelijk meerdere ballen over te slaan, door de richting van de pijl te volgen. Keuzes worden gemaakt door te dobbelen.
Klik op figuur 7 ter verduidelijking.

 
 s p e c i a l e   s p e l e r s